Giỏ hàng
0 sản phẩm - 0 VNĐ  »  Thanh toán
 
  • Hỗ trợ kinh doanh

    skype098.456.1612

  • Tư vấn kĩ thuật

    skype0243.566.8649

Sản phẩm chính hãng
Giá tốt nhất
Windows bản quyền
Thiết kế website G3Soft

Sản phẩm » Bảng tra mã sản phẩm » Bảng tra Mã Gạt máy in

 

Mã Gạt

Dùng cho loại máy

OEM Code

Loại Gạt

Canon

CB-29F

CX

 

Wiper Blade

CB-36F

E16/31/40 

 

Wiper Blade

CB-569F

E16/31/40 

 

Doctor Blade

CB-569F1

E16/31/40 (with assembly parts)

 

Doctor Blade

CB-371F

EP-22/EP-A/AX/FAX3/LBP-22X (HP 5L)

 

Wiper Blade

CB-372F

EP-22/EP-A/AX/FAX3/LBP-22X(HP 5L) 

 

Doctor Blade

CB-373F

EP-25/EP-27 (HP1200)

 

Wiper Blade

CB-374F

EP-25/EP-27(HP1200)

 

Doctor Blade

CB-455F

EP-32/83(HP4500)

C4096A/C4191A/92A/93A/94A

Wiper Blade

RB-455F

EP-32 (Silicone)

C4096A

Doctor Blade

CB-451F

EP-52/LBP-52X ( HP4000)

 

Wiper Blade

CB-452F

EP-52/LBP-52X

 

Doctor Blade

CB-453F

EP-62/67/LBP-62X 

 

Wiper Blade

CB-454F

EP-62/67/LBP-62X (PU)

 

Doctor Blade

RB-454F

EP-62/67/LBP-62X (Silicone)

 

Doctor Blade

CB-565F

EP-65 

 

Wiper Blade

CB-567F

EP-65 

 

Doctor Blade

CB-577F

EP-66/LBP3800/ IR 1600/2000

 

Wiper Blade

CB-578F

EP-66/LBP3800

 

Doctor Blade

CB-453F

EP-72/LBP-72X 

 

Wiper Blade

CB-282F

EP-72/LBP-72X 

 

Doctor Blade

CB-453F

EP-82 

 

Wiper Blade

CB-456BS

EP-82 (Color) (HP8500)

 

Doctor Blade

CB-455F

EP-32/83 

C4096A/C4191A/92A/93A/94A

Wiper Blade

CB-455BS

EP-83 (HP4500)

C4191A/92A/93A/94A

Doctor Blade

CB-375F2

EP-85 (HP4600 )

 

Wiper Blade

SAB-375BS

EP-85(HP4600 )

 

Doctor Blade

CB-463F

EP-86 (Color)(HP5500)

C9730A/31A/32A/33A

Wiper Blade

SAB-463BS

EP-86 (Color)

C9730A/31A/32A/33A

Doctor Blade

CB-455F

EP-87 (Color)(HP4500 )

 

Wiper Blade

SAB-455BS

EP-87 (Color) (HP2500)

 

Doctor Blade

CB-554F

EP-B/BX 

C3900A

Wiper Blade

CB-555F

EP-B/BX 

C3900A

Doctor Blade

RCB-554F

EP-B/BX 

 

Recovery Blade

CB-45F

EP-E/EX 

92298A

Wiper Blade

CB-46F

EP-E/EX 

92298A

Doctor Blade

CB-571BS

EP-H/HX 

 

Doctor Blade

CB-560F

EP-J/JX 

 

Wiper Blade

CB-562F

EP-J/JX 

 

Doctor Blade

CB-558F

EP-K/KT/KX 

 

Wiper Blade

CB-561F

EP-K/KT/KX 

 

Doctor Blade

CB-40F

EP-L/LX 

 

Wiper Blade

CB-38F

EP-L/LX 

 

Doctor Blade

CB-28F

EP-N/NX 

 

Wiper Blade

CB-43F

EP-N/NX 

 

Doctor Blade

CB-36F

EP-P/PX 

 

Wiper Blade

CB-37F

EP-P/PX (HP 4L)

 

Doctor Blade

CB-227F

EP-T/TX For B4 Size

 

Wiper Blade

CB-361F

EP-V/FX4/VX (HP 5P  5MP)

 

Wiper Blade

CB-381F

EP-V/FX4/VX 

 

Doctor Blade

CB-281F

EP-W/WX (HP 5SI)

 

Wiper Blade

CB-282F

EP-W/WX 

 

Doctor Blade

CB-379F

FX9/FX10 

 

Wiper Blade

CB-378F

FX9/FX10 

 

Doctor Blade

CB-383FB

LBP 3300 

 

Wiper Blade

CB-384F

LBP 3300 

 

Doctor Blade

CB-453FB

LBP 3500/3900/3950 

CRG509

Wiper Blade

CB-581F

LBP 3500/3900/3950 

CRG509

Doctor Blade

CB-582F

LBP 5900/5900SE/5600/5600SE 

CRG502

Wiper Blade

SAB-390BS

MF8450C (HP3800)

 

Doctor Blade

CB-27F

SX Wiper Blade

 

Wiper BladeHP

CB-373F

1000/1150/1200/1300

C7115A/Q2613A
/Q2624A

Wiper Blade

CB-374F

1000/1150/1200/1300

C7115A/Q2613A
/Q2624A

Doctor Blade

CB-379F

1010/1012/1015 

Q2612A

Wiper Blade

CB-378F

1010/1012/1015

Q2612A

Doctor Blade

CB-371F

1100/5L/AX 

C3906A/C4092A

Wiper Blade

CB-372F

1100/5L/AX 

C3906A/C4092A

Doctor Blade

CB-383F

1160/1320/P2015/LASERJET M2727NF 

Q5949A/Q7553A

Wiper Blade

CB-384F

1160/1320/P2015/LASERJET M2727NF 

Q5949A/Q7553A

Doctor Blade

CB-455F

1500/2500/2550

 

Wiper Blade

SAB-455BS

1500/2500/2550 (Color)

 

Doctor Blade

CB-386F

1600/2600/2605 

 

Wiper Blade

CB-452F

2100/4000

C4096A

Doctor Blade

CB-455F

2100//2300/3005 /2420/2430/P3005/M3027/M3035

Q10A/51A/11A/51X/96A

Wiper Blade

CB-464F

2300

Q2610A/Q7551A

Doctor Blade

CB-4641F

2420/2430/P3005/M3027/M3035 

Q6511A/Q7551X

Doctor Blade

CB-388F

3000/3505/3600/3800 

Q7561A/Q7581A
/Q6470A

Wiper Blade

CB-380F1

3500/3700 (with assembly parts)

Q1319A/21A/22A
/23A/24A
/Q2670A/Q2681A

Wiper Blade

CB-457F

/P4014/4015/4515

C4127X/C8061X
/CC364A

Wiper Blade

CB-452F

4000/4100 (pu)

C4127X/C8061X

Doctor Blade

CB-376F

4200/4250/4300/4350

Q1338A/Q1339A
/Q5942A

Wiper Blade

CB-376F1

4200/4250/4300/4350 (with sponge)

 

Wiper Blade

CB-377F

4200/4250/4300/4350

Q1338A/Q1339A
/Q5942A

Doctor Blade

CB-455F

4500/4550 

C4191A/92A/93A/94A

Wiper Blade

CB-455BS

4500/4550 (Color)

C4191A/92A/93A/94A

Doctor Blade

CB-375F2

4600/4610/4650 (1.6 mental)

C9720A/1A/2A/3A

Wiper Blade

SAB-375BS

4600/4610/4650

C9720A/1A/2A/3A

Doctor Blade

CB-389F

4700

Q5950A/51A/52A/53A

Wiper Blade

CB-554F

4V/4MV

 

Wiper Blade

CB-555F

4V/4MV 

 

Doctor Blade

CB-453F

5000/5200/8100

C4129X/Q7516A
/509/C4182X

Wiper Blade

CB-454F

5000

C4129X

Doctor Blade

CB-581F

5200

Q7516A/509

Doctor Blade

CB-463F

5500/5550

C9730A/31A/32A/33A

Wiper Blade

SAB-463BS

5500/5550 (color)

C9730A/31A/32A/33A

Doctor Blade

CB-281F

8000/5SI/5SIM/5SIMX 

C3909A

Wiper Blade

CB-282F

8000/5SI/5SIM/5SIMX

C3909A

Doctor Blade

CB-282F

8100

C4182X

Doctor Blade

CB-453F

8500/8550 (Color)

C4149A/C9700A

Wiper Blade

CB-456BS

8500/8550 (Color)

C4149A/C9700A

Doctor Blade

CB-459F

9000

C8543X

Wiper Blade

CB-458F

9000

C8543X

Doctor Blade

CB-394F

CP1215/1515/1518/CM1312 

CB540A/CC430A
/CC431A

Wiper Blade

SAB-395F

CP1215/1515/1518/CM1312

CB540A/CC430A
/CC431A

Doctor Blade

CB-397F

CP3525

 

Wiper Blade

SAB-398F

CP3525